MILITÆRE VETERANERS MOTORSYKKELKLUBB. 

ET LANDSDEKKENDE SAMHOLD - SAMMEN UTE... SAMMEN HJEMME...


 MILVETMC bygger fellesskap for veteraner fra INTOPS der motorsykkelen og veteranen selv er i fokus. Hos oss kan også nærmeste familie bli medlem. Vi syns det er viktig å inkludere familie i det vi har opplevd og delt ute på oppdrag for fred og frihet. For familie blir det da også lettere å forstå når de opplever at andre har samme livserfaringer som oss. Våre krav til medlemskap er både imøtekommende og levelige, med det menes at vi ikke stiller urimelige krav til opptak av nye medlemmer. Eksempelvis har ingen spesifikke krav til sykkeltype eller motorvolum, vi har heller ikke "Prospekt" ordning. Se vedtekter

VI HAR TO MEDLEMS-TYPER: 
VETERAN (hovedmedlem) kr 300,- pr år,økes til 400 for 2020 og innmelding etter 1/11 gir medlemskap ut påfølgende år
FAMILIE (nærmeste familie til hovedmedlem) kr 50,- pr år,økes til 100 for 2020 og innmelding etter 1/11 gir medlemskap ut påfølgende år
Maksimal kontingent for familier er kr 600.


MED Å SENDE DENNE SØKNAD OG SAMTIDIG BETALE KONTINGENTEN, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST OG GJORT DEG KJENT MED VÅRE VEDTEKTER, AT DU HAR VÆRT (ELLER ER) I TJENESTE I INTERNASJONALE MILITÆRE OPERASJONER FOR NORGE. DU ER  OGSÅ I DENNE SAMMENHENGEN KJENT MED AT DU KAN BLI EKSKLUDERT FRA KLUBBEN, OG AT KONTINGENT IKKE VIL BLI REFUNDERT DER DET KOMMER FREM AT DETTE IKKE STEMMER. 

Velkommen til å søke medlemskap hos oss. 

Medlemstype Pris
Søk veteranmedlemskap: 400,00 Til Innmelding
Søk familiemedlemskap 100,00 Til Innmelding